ALBERT CAIRE

BENVINGUT

Aquest   és   el   lloc   web   d´una   aventura   personal   i vital:    Convertir    la    meva    passió    en    professió. Música,    llenguatge,    projecte    i    professionalitat. Aquests   són   els   valors   que   dónen   impuls   a   les meves    creacions    i    treballs    relacionats    amb    el món de la música i la docència.   Em   vaig   formar   al   Conservatori   del   Liceu,   Taller de   Músics   i   Espai   Musical   Avinyó.   Exerceixo   de sideman      en     diverses     formacions,     alhora     que enregistro    «Camins»    (2010)    i    «Time    After    Time (2013)    com    a    líder    i    productor.    Participo    en diversos   cicles   i   festivals   locals   com   JazzTerrassa, Mostra   de   Jazz   de   Tortosa,   Festival   de   Jazz   Arenys de   Mar,   entre   altres,   i   també   internacionals   com Open       Jazz       Festival       Belgium       i       Festival Internacional       Escaldes       Esgordany       Andorra. També      exerceixo      de      productor      musical      i pedagog.
músic teclista compositor productor professor
albertcairemusic
albertcairemusic
© Albert Caire i Miravet, 2018
cat
esp
eng

12 to 12 Quartet

ALBERT CAIRE

BENVINGUT

Aquest   és   el   lloc   web   d´una   aventura   personal   i   vital:   Convertir   la meva      passió      en      professió.      Música,      llenguatge,      projecte      i professionalitat.   Aquests   són   els   valors   que   dónen   impuls   a   les   meves creacions i treballs relacionats amb el món de la música i la docència.   Em   vaig   formar   al   Conservatori   del   Liceu,   Taller   de   Músics   i   Espai Musical   Avinyó.   Exerceixo   de   sideman    en   diverses   formacions,   alhora que   enregistro   «Camins»   (2010)   i   «Time   After   Time   (2013)   com   a   líder   i productor.     Participo     en     diversos     cicles     i     festivals     locals     com JazzTerrassa,   Mostra   de   Jazz   de   Tortosa,   Festival   de   Jazz   Arenys   de Mar,    entre    altres,    i    també    internacionals    com    Open    Jazz    Festival Belgium   i   Festival   Internacional   Escaldes   Esgordany   Andorra.   També exerceixo de productor musical i pedagog.
músic teclista compositor productor professor
albertcairemusic
albertcairemusic
© Albert Caire i Miravet, 2018
cat
esp
eng

12 to 12 Quartet